Zásady ochrany osobních údajů

Právní ustanovení

Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Eventus Estate, s.r.o. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost Eventus Estate, s.r.o. tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Rozesílání obchodních sdělení

Společnost Eventus Estate, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky stránek eventus.estate jen podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR). Podobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste uvedl/a na některém z formulářů umístěném na webu eventus.estate (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Eventus Estate, s.r.o., IČO: 28409515 se sídlem V jámě 699/1, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139480, kontaktní údaje: info@eventus.estate (“RK”), za účelem vyřízení Vaší nabídky nebo poptávky (v závislosti na druhu on line formuláře).

KS bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkajících se nabídky obdobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení od subjektů EVENTUS ESTATE, může Vám realitní kancelář nebo makléř zasílat jakákoliv obchodní sdělení.

Právní základ:

RK bude Osobní údaje zpracovávat na základě Vaší žádosti uvedené v on-line formuláři jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy.

RK bude dále Osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování.

RK muže zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje (e-mail, telefonní nebo mobilní číslo) také na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Vyznačené Osobní údaje jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky.

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, RK Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři/makléři/pracovníkovi.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů:

Máte právo na přístup k Osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému správci. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro účely přímého marketingu MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Compare listings

Compare